Dokumenter

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en revisor pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med din opgave

Beregn prisen her

Få styr på din virksomheds budgetter
Enhver virksomhed lægger et budget - og holder regnskab - for at holde styr på alle udgifter og indtægter. Regnskabets funktion er, at skabe overblik over de økonomiske forudsætninger. Regnskabet viser tydeligt om budgettet holder, eller om det er nødvendigt at afstemme sine fremadrettede forventninger og budgetter.

Skat og moms
Skat og moms skal ubetinget have særlig fokus i regnskabet. Beskatningen afhænger af din virksomhedsform. Hvorvidt virksomheden skal momsregistreres afhænger derimod af indtjeningsniveauet.

Nyttige dokumenter

Vi har samlet tre dokumenter der sætter dig i stand til at danne et overblik over virksomhedens økonomi.

  • Etableringsbudget/startbudget Et etableringsbudget bruger du, når du skal etablere din virksomhed. Budgettet indeholder alle anskaffelser og udgifter foretaget inden, og umiddelbart efter, virksomhedens start. Omkostningerne i et etableringsbudget er et udtryk for det beløb som skal afholdes, inden der kommer penge ind fra salg. Startkapitalen skal komme fra egen opsparing eller lån.
  • Likviditetsbudget Likviditetsbudgettet er en oversigt over virksomhedens ind- og udbetalinger, også kaldet omsætningen. Budgettet skal vise om firmaet måned for måned har penge til at betale de udgifter, du véd firmaet får. Dette budget er det sværeste at holde og kræver en talkyndig person til at holde rede på de mange beløb. Indtægter kommer ikke altid i en jævn strøm, hvilket skal iberegnes i likviditetsbudgettet. Likvider er indestående på bankkonti og kassebeholdninger. Det er først når der ikke er penge til at betale firmaets udgifter, at problemer opstår.
  • Resultatbudget/driftsbudget Resultatbudgettet angiver virksomhedens indtægter og udgifter efter opstartsfasen er slut. Poster fra etableringsbudgettet overføres hertil. Driftsbudgettet giver dig overblik over økonomien og laves normalt for et år ad gangen. Et driftsbudget indeholder poster som salg/ omsætning, vareforbrug/ variable omkostninger, bruttofortjeneste/ dækningsbidrag, dækningsgrad, renter og afskrivninger, faste omkostninger og overskud.

Det kan være en stor mundfuld at holde styr på alle ovennævnte pengestrømme. Derfor vælger mange at få en revisor til at ordne regnskaberne. En revisor giver dig ro til at koncentrere dig om dit arbejde, i stedet for at bruge tid på regnskaberne.

Find en revisor med det samme. Prøv prisberegneren øverst på siden.

Hent budgetskabelonerne her

StartbudgetLikviditetsbudgetDriftsbudget

revisor-pris.dk