Free cookie consent management tool by TermsFeed Kan dit firma fravælge revision | Find en vejledning her

Kan dit firma fravælge revision?

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en revisor pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med din opgave

Beregn prisen her

Hvilke selskaber er forpligtet til at få revision på deres regnskaber?

Regler og love i forbindelse med regnskab og årsrapporter for selvstændige erhvervsdrivende er vigtige at overholde. Overholder du ikke reglerne, kan du i værste fald risikere, at dit firma lukkes, og/eller at du får en fængselsstraf.

Det er heldigvis de færreste tilfælde, der ender sådan, men selv små fejl kan føre til dumme og unødvendige udgifter og sanktioner. Derfor vil vi på Revisor-pris.dk gerne hjælpe dig med at få overblik over dit firmas forpligtelser i forbindelse med regnskab og revision. I det efterfølgende kan du læse om reglerne gældende for de forskellige virksomheds- og selskabstyper.

Personligt drevne virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og interessentselskaber (I/S)

Personligt drevne virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og interessentselskaber falder under Klasse A. Virksomheder af denne type er ikke pålagt revisionspligt.

For virksomheder i klasse A er der altså ikke krav om revision eller gennemgang af årsrapporten af en revisor.

Anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), og selskaber med begrænset ansvar (IVS)

Disse selskaber hører under Klasse B eller Klasse C.

Om dit selskab hører til Klasse B eller Klasse C afhænger af din balancesum på balancedagen, din netto-omsætning og antallet af ansatte i virksomheden.

  • Selskaber i Klasse B har en balancesum på balancedagen, der er under 36 mio, en nettoomsætning under 72 mio. kr. og under 50 ansatte.
  • Selskaber i Klasse C har en balancesum på balancedagen, der er over 36 mio, en nettoomsætning over 72 mio. mio. kr. og over 50 ansatte.

Selskaber i Klasse B og Klasse C er som udgangspunkt pålagt revisionspligt på årsregnskab, med mindre de kan svare ja til to af de følgende udsagn:

  • Balancesummen på balancedagen har været under 4 mio. kr. to regnskabsår i træk
  • Du har en nettoomsætning på under 8 mio. kr. to regnskabsår i træk
  • Du har haft mindre end 12 heltidsbeskæftigede ansatte (gennemsnitligt) i løbet af regnskabsåret to regnskabsår i træk

Kan du sige ja til to af disse, har du muligheden for at fravælge revision af årsregnskab Kan du ikke sige ja til mindst to af udsagnene, er du pålagt revisionspligt.

Vær opmærksom på, at dette fravalg ikke sker automatisk. Fravalg af revision kan ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning ved at fjerne de(t) relevante afsnit i selskabets vedtægter.

Erhvervsdrivende fonde

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision, uanset om de tilhører Klasse B eller Klasse C.

Børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber

Disse selskaber falder under Klasse D og har de skrappeste love og regler angående regnskab. Selskaber i Klasse D kan ikke fravælge revision.

Undtagelser

Du skal være opmærksom på følgende undtagelser til reglen om fravalg af revision:

  • Du kan ikke fravælge revision, hvis din virksomhed, en tilknyttet virksomhed eller den som har bestemmende indflydelse over virksomheden indenfor de sidste tre år har accepteret et bødeforlæg
  • Du kan ikke fravælge revision, hvis din virksomhed, en tilknyttet virksomhed eller den som har bestemmende indflydelse over virksomheden indenfor de sidste tre år som led i en straffesag er blevet dømt for overtrædelse af skatte-, regnskabs-, selskabs-, eller afgiftsloven

Erhvervsstyrelsen har desuden mulighed for at pålægge en virksomhed at blive revideret, hvis der i forbindelse med en undersøgelse af årsrapporten konstateres væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen.

Hvorfor fravælge revision?

Virksomheder, som fravælger revision, skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og årsrapporten skal selvfølgelig stadig udarbejdes efter årsregnskabslovens regler.

Forskellen efter fravalg af revision består i, at revisoren ikke gennemgår årsrapporten og ikke udarbejder det, der kaldes et revisionsprotokollat.

Revisionsprotokollatet er et resume af årsrapporten, der er til for at opdatere bestyrelsen i en virksomhed om indførsler i årsrapporten, eksempelvis anbefalinger til forbedringer og forslag til eventuelle ændringer vedrørende virksomhedens økonomistyring eller bogføring.

Revisionsprotokollatet er for mange mindre virksomheder hverken nødvendigt eller nyttigt, og derfor vælger mange at fravælge revision for at spare på udgifterne på denne måde.

Hvem skal revidere mit regnskab?

Hører du til Klasse A, har du fri råderet over, hvem du antager som revisor. Du behøver altså ikke antage en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor til diverse regnskabs- og bogføringsopgaver.

Hører din virksomhed til Klasse B eller C, og har din virksomhed ikke fravalgt revision, skal en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor revidere dit regnskab.

Har din virksomhed fravalgt revision, er der selvfølgelig ikke længere fra statens side nogen krav til, hvem du antager som revisor til diverse regnskabs- og bogføringsopgaver.

Hører din virksomhed til Klasse D, må kun statsautoriserede revisorer antages til revision.

NB! Kun statsautoriserede og registrerede revisorer må afgive erklæringer på årsrapporter i form af erklæringer om revision, revision efter en særlig erklæringsstandard, review eller assistance med regnskabsmæssig opstilling, uanset hvilken regnskabsklasse dit firma er i.

revisor-pris.dk