Hvilken virksomhedsmodel skal jeg vælge?

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en revisor pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med din opgave

Beregn prisen her

Selskabsstiftelse

Ved stiftelse af et selskab skal det klart angives, hvilken form for selskab man etablerer. Man skal overveje faktorer som virksomhedens formål, brancheforhold og fremtidsplaner.

I den nye selskabslov - vedtaget i folketinget i 2009 - blev aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven samlet i éen. Den nye selskabslov er blevet evalueret siden foråret 2012. Loven er blevet godt modtaget og selskaberne udtrykker generelt positive erfaringer med anvendelse af loven.

Vækstministeriet har (i marts 2013) foreslået en række ændringer. De fleste ændringer anses for at være en række tekniske justeringer og præciseringer. Lovforslaget har også fokus på lempelse af administrative byrder og på at gøre det lettere at blive iværksætter.

Der er er forskellige virksomhedstyper at vælge imellem:

Det er en god idé at undersøge grundigt, hvilken form for virksomhed man skal stifte. Her er en kort intro til de fire typer, du kan beregne en pris på.

Enkeltmandsvirksomhed:

Her hæfter man personligt for virksomheden. Der er til gengæld ikke krav til startkapital, årsrapport, ledelse, eller generalforsamling. Alle beslutninger træffes af dig. Det eneste krav er at regnskabet bogføres.

Anpartsselskab (ApS):

Selskabet hæfter for sig selv. Det vil sige at virksomheden hæfter for de penge, der indskydes i selskabet. Der er krav om en startkapital på 80.000 kr. Der skal udføres en årsrapport, oprettes en direktion, afholdes generalforsamling og alle beslutninger skal træffes ved generalforsamlingen. Der er krav om at det hele bogføres.

Aktieselskab (A/S):

Har samme krav som et ApS, bortset fra: Der kræves en startkapital på mindst 500.000 kr og desuden oprettelsen af en bestyrelse.

IVS:

Et IVS står for "iværksætterselskab" og er en selskabsform med med begrænset ansvar. Det er en selskabsform, der til forveksling minder om et ApS og A/S - dog er der stort set ikke noget kapitalkrav til IVS. Man kan senere omdanne et IVS til en anden selskabsform, når virksomheden vækster og tager fart.

Holdingselskab:

Et holdingselskab er et mellemled mellem dig og din virksomhed. Du opretter et holdingselskab, som du skyder penge i. Det er så holdingselskabet, der investerer i den virksomhed (driftsselskabet), du vil opstarte. Et holdingselskab er altså et selskab, der ejer anparter eller aktier i et andet selskab. Gennem et holdingselskab ejer du virksomheden indirekte. Du ansættes almindeligvis selv som direktør i driftsselskabet.

Fordelen ved et holdingselskab er:

  1. Du undgår at betale skat af dit udbytte. Holdingselskabet fungerer som en slags pengetank, eller pensionsopsparing. Der sker først en beskatning, når holdingselskabet beslutter at udbetale udbyttet til dig. Holdingselskabet kan også beslutte, at benytte den indestående pengesum til yderligere investeringer i driftsselskabet, eller endda i andre selskaber.
  2. Du undgår at skulle betale skat ved lukning af selskabet.
  3. Hvis dit driftsselskab går konkurs, mister du ikke den del af udbyttet fra virksomheden, der var udbetalt til holdingselskabet før konkursen.
  4. Det er også en fordel, hvis der er flere medejere af driftsselskabet. Det betyder at hver medejer - uafhængigt af hinanden - kan udbetale indestående i holdingselskabet, uden den anden part bliver beskattet. Det er en god idé at eventuelle anpartsejere indgår en skriftlig aftale om hvordan driftsselskabet skal drives.

revisor-pris.dk