Introduktion til regnskab

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en revisor pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med din opgave

Beregn prisen her

Der er forskellige krav til, hvordan dit regnskab skal udføres alt afhængig af din virksomheds størrelse. - Læs om de forskellige regnskabsklasser

Regnskabet

Regnskabet skal vise alle de økonomiske aktiviteter, dit firma har igennem et år. Man skal føre regnskab regelmæssigt og dokumentere alle udgifter og indtægter med bilag. Bilag består typisk af fakturaer, regninger, lønsedler, kontoudtog.

De forskellige former for regnskaber

  • Årsregnskab: Der skal udarbejdes årsregnskab hvert år, der skal afleveres til Erhvervsstyrelsen. Dette er overordnet set et skatteregnskab, der redegør for, hvor meget skat du skal betale. SKAT skal kunne gennemskue, hvordan du har beregnet overskuddet. Når du har en enkeltmandsvirksomhed, skal du betale indkomstskat af overskuddet. Nogen virksomheder laver også måneds- eller kvartalsregnskab. Alle bilag skal gemmes i fem år.
  • Momsregnskabet: Moms er en salgsskat, der skal betales, hver gang man køber en ydelse eller et produkt. En stor del af et regnskab er momsregnskabet. Det første år modtager du hvert kvartal et girokort, hvor du oplyser salgsmoms og købsmoms. Har du fået mere ind, end du har betalt ud, skal differencen mellem de to beløb betales til SKAT. Er det omvendte tilfældet, får du difference udbetalt. Efterfølgende aftales det med SKAT, hvordan momsafregningen skal foregå fremadrettet.
  • Foreningsregnskab/tilskudsregnskab: Har man som forening fået tilskud - eksempelvis fra en fond eller fra kommunen - så skal man udarbejde et årsregnskab, så man kan godtgøre, hvordan pengene er brugt, og hvor mange penge man har fået ind i løbet af året.
  • Bogføring: Bogføringen er det regnskab som skal udarbejdes løbende. Man bogfører kreditor- og debitorbilag, altså løbende indtægter og udgifter - eks. lønbilag, kasseboner, kvitteringer for køb foretaget af virksomheden o.l. Hvis SKAT skulle komme forbi, så har man pligt til at kunne præsentere et aktuelt og opdateret regnskab som dokumentation for, at alt er, som det skal være.

På grund af regnskabets kompleksitet vælger mange at få en revisor til at stå for arbejde. Det kan især være en god idé i det første år af ens virksomhed at få revisorhjælp, da man typisk ikke er så familiær med regnskabsforhold.

Læs mere om udførelsen af et regnskab på SKATs og Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Mere info: Introduktion til bogføring

Tilbage

revisor-pris.dk