Regnskabsklasser

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en revisor pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med din opgave

Beregn prisen her

Reglerne for hvordan man udarbejder årsregnskaber er baseret på en byggeklodsmodel, hvor virksomhederne er opdelt i regnskabsklasserne A-D efter deres størrelse:

Regnskabsklasse A
Helt små virksomheder med personligt ansvar (balancesum: 0-7 mio., nettoomsætning: 0-12 mio., 0-10 ansatte)

Regnskabsklasse B
Små aktie- og anpartsselskaber (balancesum: 0-36 mio., nettoomsætning: 0-72 mio., 0-50 ansatte)

Regnskabsklasse C
Mellemstore (balancesum: 36-143 mio., nettoomsætning: 72-286 mio., 50-250 ansatte)
og store (balancesum: over 143 mio., nettoomsætning: over 286 mio., flere end 250 ansatte)
aktie- og anpartsselskaber.

Regnskabsklasse D
Børsnoterede og alle statslige selskaber uanset størrelse

NB: Dette er ikke en udtømmende oversigt, men en grov skitsering af klasserne! Find mere information på SKATs hjemmeside.

revisor-pris.dk