advokatalarmarkitektelgaragegartnergulvisoleringkloakkoekkenmalermurerplastikprisberegningrevisoradvokattagterrassetilbygningtypehusvinduevvs

Reglerne for hvordan man udarbejder årsregnskaber er baseret på en byggeklodsmodel, hvor virksomhederne er opdelt i regnskabsklasserne A-D efter deres størrelse:

Regnskabsklasse A
Helt små virksomheder med personligt ansvar (balancesum: 0-7 mio., nettoomsætning: 0-12 mio., 0-10 ansatte)

Regnskabsklasse B
Små aktie- og anpartsselskaber (balancesum: 0-36 mio., nettoomsætning: 0-72 mio., 0-50 ansatte)

Regnskabsklasse C
Mellemstore (balancesum: 36-143 mio., nettoomsætning: 72-286 mio., 50-250 ansatte)
og store (balancesum: over 143 mio., nettoomsætning: over 286 mio., flere end 250 ansatte)
aktie- og anpartsselskaber.

Regnskabsklasse D
Børsnoterede og alle statslige selskaber uanset størrelse

NB: Dette er ikke en udtømmende oversigt, men en grov skitsering af klasserne! Find mere information på SKATs hjemmeside.