Revision - hvad vil det sige?

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en revisor pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med din opgave

Beregn prisen her

En revisor reviderer regnskaber:
Det er revisorens opgave at kontrollere regnskabets rigtighed, hvilket blandt andet vil sige kontrol af om bilag forefindes og om kontoplanen overholdes.

En revision skal sikre, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi.

En revisor kan bistå med en række andre ydelser. Det kan være udarbejdelsen af skatteregnskab eller økonomisk rådgivning, hvor revisoren kan fungere som sparringspartner ved store økonomiske beslutninger. En revisor kan også stå for udarbejdelsen/ opstillingen af regnskaber. Mindre revisionsfirmaer kan også stå for bogføringen, hvor alle bilag indleveres til revisor, som så står for udarbejdelsen af bogføringen og regnskabet. Uanset revisorens rolle, vil en aflæggelse af regnskabet altid være lederens ansvar.

Årsrapporten

Årsregnskabsloven varetages af Erhvervsstyrelsen. En årsrapport skal indsendes og være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb (4 måneder for børsnoteret virksomheder og statslige aktieselskaber). En årsrapport kan indsendes elektronisk eller med post. En årsrapport skal, for en lille virksomhed, indeholde følgende lovpligtige dele:

  • Årsregnskab: resultatopgørelse, balance med tilhørende noter og beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis
  • En beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter (regnskabsklasse B) og eventuel ledelsespåtegning
  • eventuel revisionspåtegning

Vær opmærksom på at kravene varrierer efter hvilken regnskabsklasse virksomheden er omfattet af. Læs mere på erhvervsstyrelsen.dk

revisor-pris.dk