Revisor - autorisationer

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en revisor pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med din opgave

Beregn prisen her

Der er to former for autorisation, når det kommer til revisorfaget: statsautoriseret og registreret. Disse er beskyttede titler - vær dog opmærksom på, at "revisor" alene ikke er beskyttet. Man kan altså godt kalde sig revisor, selvom man ikke har en reel autorisation.

Men hvad er forskellen på at være statsautoriseret og registreret revisor? Find svaret her.

Autoriseret revisor

Titlen ”revisor” er som sagt ikke beskyttet. Der findes masser af firmaer og enkeltpersoner, der tilbyder revision, uden at have en decideret uddannelse til det. Du kender det sikkert fra foreningsarbejde, hvor revisoren ofte er et menigt medlem valgt til at udføre opgaven.

Når en virksomhed opnår en vis størrelse kræver lovgivningen imidlertid at regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

I og med du befinder dig på Revisor-pris.dk er det sikkert vigtigt, at kende forskel på de forskellige autorisationer. Dit firmas næste valg af revisor bør jo være velinformeret. Så her følger en kort gennemgang:

Registreret revisor

Fordi ”revisor” ikke er en beskyttet titel, sikrer lovgivningen de uddannede revisorer ved at beskytte titlerne statsautoriseret revisor og registreret revisor. Den samlede fællesbetegnelse for disse er godkendt revisor.

En registreret revisor dækker over et særdeles velkvalificeret og højtuddannet menneske. Den registrerede revisor har således for længst bestået sin kandidateksamen på en længerevarende uddannelse indenfor økonomi. Vedkommende kan eksempelvis have taget en HD først, eller være i besiddelse af en kandidatgrad fra CBS.

Efter endt kandidateksamen - og gerne mens revisoren allerede er i arbejde og derfor har en erfaringsbase - skal der bestås en autorisationseksamen, med en række temmelig specifikke krav. Sådan sikrer staten sig, at en registreret revisor har et højt fagligt niveau.

Lovgivningen kræver for visse selskabstyper at revisionen af årsregnskabet foretages af en registreret revisor. Er firmaet ligefrem børsnoteret kræves en endnu højere uddannet revisor:

Statsautoriseret revisor

Efter en revisor har bestået eksamen som registreret revisor, kan vedkommende søge autorisation ved at melde sig til en række nye eksaminer, samt opfylde en del andre krav. Såfremt alle disse strenge krav opfyldes, kan personen langt om længe kalde sig statsautoriseret revisor.

Autorisationen godkendes af Revisornævnet, som kandidaten også skal ansøge om både eksaminer, uddannelse og personlig godkendelse. For sidstnævnte gælder det, at personens privatøkonomi også er en faktor. Man kan således ikke blive statsautoriseret revisor, hvis man har en gæld til det offentlige der overstiger 50.000,- kr.

De stringente krav sikrer staten, at revisoren har økonomisk integritet. Dermed sikres ethvert firma, der engagerer en godkendt revisor det samme.

revisor-pris.dk